fbpx
Select Page

Blessing of the New Primary library!

Announcements & Updates Blessing of the New Primary library! Announcements & Updates, Basic Education President's Corner   Editorial Lectures & Discussions About Us   History Mission, Vision, and Core Values Education in Assumption Accreditation...

Congratulations AC!

Announcements & Updates Congratulations AC! The Grade 12 ABM Students won 3rd place for Jollibee Video Commercial Sponsor’s Choice Award and 3rd place for Whisper Music Jingle Sponsor’s Choice Awards. #SHS #ACSanLoBEd #AllForJesus This year, our grade...

February issue of Signposts on Self-direction and Wellness.

Announcements & Updates February issue of Signposts on Self-direction and Wellness #WhereToNext Announcements & Updates, Basic Education President's Corner   Editorial Lectures & Discussions About Us   History Mission, Vision, and Core Values Education in...

Congratulations, AC Champions!

Announcements & Updates Congratulations, AC Champions! Isang pagkilala ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining ang inihandog sa Assumption College Dance Troupe sa Ika-labing Isang Gawad Ani ng Dangal para sa kanilang pagtamo ng pinakamataas na antas...